Phần mềm dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng
Hãy lựa chọn Đơn giá Số lượng Thành tiền
Thuê bao dùng 1 năm 500.000 VNĐ

Khóa cứng dùng trọn đời 3.000.000 VNĐ

Sản phẩm đã bao gồm VAT
Tải phần mềm Bộ cài phần mềm bản dùng thử
Mô tả: Bạn làm thanh quyết toán bằng Excel cũng được nhưng vất vả. Với Thanh Quyết toán GXD bạn làm hồ sơ thanh toán rất dễ dàng: tính PL03a thanh toán, lũy kế các giai đoạn so sánh tổng giá trị thanh toán với hợp đồng, tự động kiểm soát giá trị tăng/giảm trong/ngoài hợp đồng, lớn hay nhỏ hơn 20%... thanh toán đợt cuối cùng thì xuất luôn hồ sơ quyết toán A-B. Rất nhàn mà chuẩn xác.
Hãy lựa chọn Đơn giá Số lượng Thành tiền
Thuê bao dùng 1 năm 500.000 VNĐ

Khóa cứng dùng trọn đời 3.000.000 VNĐ

Sản phẩm đã bao gồm VAT
Tải phần mềm Bộ cài phần mềm bản dùng thử
Mô tả: Lập và quản lý các biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Hỗ trợ ghi nhật ký công trình rất thú vị, nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán khối lượng hoàn thành... 1 người có thể phụ trách hồ sơ nghiệm thu nhiều công trình cùng lúc, giảm nhiều kinh phí trả lương nhân công làm hồ sơ.
Khách hàng nói về chúng tôi

"Càng nghiên cứu GXD lại càng thấy yêu quý và thấy không thể thiếu trong công cuộc tồn tại với nghề xây dựng anh ạ! Không biết lấy gì cảm ơn GXD!"

Ông: Ngô Minh Cường

Địa chỉ:Hà Nội

Chức vị:Kỹ sư

"Em hồi trước có biết gì đâu. May có ông anh làm bên Kiểm toán Nhà nước xui: Mày mua cái khóa cứng GXD rồi cắp tráp theo ông Thế Anh mà học nghề. "

Ông:Nguyễn Châu

Địa chỉ:Nghệ An

Chức vị:Kỹ sư

"Tôi thấy các sản phẩm của công ty Giá Xây Dựng thật sự hữu ích cho ngành xây dựng . Các sản phẩm mềm của công ty rất tốt và sử dụng rất dễ dàng"

Bà:Phạm Hoài Thu

Địa chỉ:Tp Hồ Chí Minh

Chức vị:Kỹ sư

0985 099 938