Hot line: 0985099938

Các đối tác ký hợp đồng phần mềm, giải pháp công nghệ với GXD


Các phần mềm tính toán kinh tế, quản lý xây dựng, quản lý dự án có nhu cầu tính toán và xử lý dữ liệu nhiều, các hoạt động lặp lại, cần có sự kết hợp và chia sẻ, cập nhật dữ liệu, lưu trữ dữ liệu quá khứ, tái sử dụng lại trong các công việc tương lai... Giảm chi phí nhân lực quản lý, 1 phần mềm đáp ứng công việc thay cho cả trăm nhân sự mà kết quả các báo cáo, các thông tin xuất ra đạt hiệu quả hơn. Dưới đây là 1 số đối tác đã tín nhiệm và ký hợp đồng phần mềm với GXD.

- Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) – phần mềm dự toán Khảo sát riêng

- Sở Xây dựng Thái Bình - phần mềm lập dự toán chi phí Giải phóng mặt bằng

- Viện Kinh tế xây dựng - phần mềm tính toán và xử lý dữ liệu

- Sở Xây dựng Quảng Ngãi – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêng

- Sở Xây dựng Điện Biên – phát triển phần mềm Chỉ số giá theo yêu cầu riêng

- Công ty CP Sông Đà 6 - phần mềm quản lý chi phí nội bộ

- Bộ Quốc phòng - phần mềm theo nhu cầu quản lý riêng

- Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh - phần mềm tính dự toán và quyết toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng công trình

Các đơn vị như Hawee cơ điện, Eurowindow… cũng đã liên hệ đặt các bài toán quản lý xây dựng, quản lý chi phí khoán tại công trường cho GXD nghiên cứu, lập trình theo yêu cầu riêng.

Các đối tác cần phát triển phần mềm mời liên hệ: Công ty CP Giá Xây Dựng, số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: phanmem@gxd.vn

Số điện thoại: 0975 398 111 (Mr Thế Anh)