Hot line: 0985099938

Lập hồ sơ dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm dự thầu GXD dùng ngay nếu muốn thắng thầu

Phần mềm dự thầu GXD dùng ngay nếu muốn thắng thầu

Các chức năng ưu việt của phần mềm Dự thầu GXD bao gồm:

1.       Lập giá dự thầu, chiết tính đơn giá dự thầu nhanh và chính xác

2.       Tạo mẫu để lập hồ sơ dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

3.       Tính và phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá dự thầu tùy theo loại hợp đồng xây dựng

4.       Tùy ý chỉnh sửa biểu mẫu đơn giá hay còn gọi là chi phí đuôi theo yêu cầu riêng của gói thầu

5.       Tra cứu dữ liệu thông minh, thể hiện đầy đủ thuyết minh định mức, đơn giá cho từng công việc

6.       Tạo dữ liệu định mức, đơn giá, giá vật tư nội bộ riêng từng nhà thầu để tái sử dụng cho các gói thầu sau (Lưu công tác vận dụng, tạm tính)

7.       Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp EVM

8.       Chạy trực tiếp trên nền Excel nên có thể xử lý số lượng lớn đầu việc 1 cách nhanh chóng, các sheet liên kết với nhau nên dễ dàng kiểm tra công thức tính, hạn chế sai sót. Phát huy các hàm, chức năng của Excel

9.       Cập nhật nhanh, đầy đủ, chính xác các chế độ chính sách của nhà nước và các bộ dữ liệu định mức: XD, LĐ, DVCI, Bưu chính viễn thông, điện và trạm biến áp

10.   Tạo các mã đơn giá dự thầu vận dụng, tạm tính tiện lợi, dễ dàng

Liên hệ Thu An 0974 889 500 để biết thêm thông tin chi tiết