Hot line: 0985099938

Lễ bế giảng lớp Revit for Bim tại giá Xây dựng

Lễ bế giảng lớp Revit for Bim tại GXD

Lễ bế giảng lớp Revit for Bim tại GXD

undefined

Lễ bế giảng diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại sự hài lòng vui vẻ cho các học viên

undefined

Tổ chức giáo dục Giá Xây Dựng

Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500

Email: daotao@giaxaydung.com, Web: giaxaydung.vn; GXD.edu.vn; GXD.vn