Hot line: 0985099938

Lớp đào tạo tại GXD về Dự toán ME

Lớp đào tạo chuyên sâu về làm dự toán ME tại GXD

Lớp học nghiệp vụ Cơ điện tại GXD có sử dụng phần mềm Dự toán GXD trong công việc hàng ngày

Lớp học nghiệp vụ Cơ điện tại GXD có sử dụng phần mềm Dự toán GXD trong công việc hàng ngày


Tổ chức giáo dục Giá Xây Dựng

Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500

Email: daotao@giaxaydung.com, Web: giaxaydung.vn; GXD.edu.vn; GXD.vn