Chỉ 300.000 dùng Dự toán GXD bản quyền Lớp Tư vấn giám sát Lớp kỹ sư định giá Lớp Quản lý dự án Lớp đo bóc khối lượng và lập dự toán Lớp Thanh quyết toán