Hot line: 0985099938

Đưa khối lượng vào biên bản nghiệm thu trên phần mềm Quản lý chất lượng GXD - QLCL GXD

 

 

Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí mua và sở hữu ngay cho mình phần mềm Quản lý chất lượng - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn  hoặc  Phanmem@gxd.vn