Hot line: 0985099938

Hướng dẫn Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật QĐ 79/QĐ-BXD - Dự toán GXD10

Hướng dẫn Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật BCKTKT sử dụng phần mềm Dự toán GXD
Chi tiết thực hành tính toán, theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

 

Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí mua và sở hữu ngay cho mình phần mềm Dự toán - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn  hoặc  phanmem@gxd.vn