Hot line: 0985099938

Hướng dẫn trình bày khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán trong phần mềm Quyết toán GXD

 

 

Giới thiệu 5 cách trình bày khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán trong phần mềm Quyết toán GXD
Cách 1. Nhập tại sheet Biểu giá hợp đồng, ngay dưới mỗi công việc
Cách 2. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, ngay dưới mỗi công việc
Cách 3. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, nhập vào các cột DxRxC(s) dưới mỗi công việc
Cách 4. Chèn thêm sheet tính toán khối lượng riêng
Cách 5. Link với bảng Excel từ bên ngoài

Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí mua và sở hữu ngay cho mình phần mềm Quyết toán GXD - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn  hoặc  Phanmem@gxd.vn