Hot line: 0985099938

Thực hành bài tập 2 thanh quyết toán khối lượng hoàn thành sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

 

 

Khóa học Thanh quyết toán giúp các nhà thầu thi công xong thanh toán được tiền về. Chủ đầu tư đỡ đau đầu vì hồ sơ như bãi rác, không quyết toán nổi vốn đầu tư, không kết thúc được dự án. Đáng giá để đầu tư.

1. Các nội dung chính:
- Quy định hiện hành về thanh quyết toán.
- Các loại hợp đồng: trọng gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giá.
- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành của: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
- Hơn 10 bài tập thực hành. Bài tập bao quát các tình huống thực tế: thanh toán khối lượng trong phạm vi hợp đồng; thanh toán khối lượng phát sinh trong / ngoài hợp đồng
- Làm thanh toán, đặt tầm nhìn đến khi Quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B), quyết toán vốn đầu tư phải thuận lợi. Kết nối khâu nghiệm thu khối lượng hoàn thành (phù hợp bản vẽ hoàn công) với khâu thanh toán.
- Thực hành làm thanh toán với phần mềm Excel. Làm thủ công để hiểu sâu.
- Thực hành trên phần mềm Quyết toán GXD: hình dung công việc theo quy trình bài bản, cảm nhận sự sung sướng khi tự động hóa, nhanh, gọn, thú vị và được giải phóng công sức.
- Kiểm soát chi phí: kiểm soát thanh toán trong phạm vi hợp đồng. Trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý khi xảy ra phát sinh trong / ngoài hợp đồng.
- Nhiều nội dung khác: Chỉ số giá, đơn giá điều chỉnh...

2. Đối tượng của khóa học:
- Dành cho các bạn: muốn tìm hiểu về thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B; các bạn.đượcgiao nhiệm vụ làm thanh quyết toán của Nhà thầu; các bạn được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán của Chủ đầu tư.
- Các bạn mới làm tại các đơn vị: thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán...
- Các bạn Kỹ sư QS, các bạn học ngành xây dựng muốn trang bị cho mình một mảng kiến thức nghề mà các công ty rất quý, muốn tuyển dụng ngay khi bạn làm được

Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí ngay cho mình khóa học Thanh quyết toán để nâng cao trình độ chuyên môn - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn  hoặc  Phanmem@gxd.vn