Hot line: 0985099938

Video 24 - Khung pháp lý làm thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, hệ thống văn bản - Quyết toán GXD

Phần mềm Quyết toán GXD

Phần mềm Quyết toán GXD

Video này giới thiệu giúp các bạn bắt đầu tìm hiểu về hệ thống văn bản theo quy định hiện hành về thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B, quyết toán hợp đồng.

- Các bạn học viên chuẩn bị trước khi đi học Thanh quyết toán GXD cho thuận lợi hơn

- Các bạn học viên đã hoàn thành khóa học Thanh quyết toán GXD ôn lại bài

- Các bạn khách hàng sử dụng phần mềm Quyết toán GXD và các bạn quan tâm tham khảo

Để sở hữu ngay phần mềm Quyết toán bạn chỉ cần liên hệ:

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms Thu An 0985 099 938

Email: daotao@giaxaydung.com Website: www.giaxaydung.vn