Hot line: 0985099938

Video 25 - Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào? - Quyết toán GXD

undefined

Học Thanh quyết toán GXD - Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào? Video này giúp bạn tìm hiểu và làm rõ 2 nội dung này, biết thêm nhiều nội dung chuyên môn, hiểu rõ hơn về 2 phần mềm công cụ Quyết toán GXD và Dự toán GXD, nắm thêm về 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD và Thông tư số 08/2016/TT-BTC.

Để sở hữu cho công việc của mình các phần mềm hỗ trợ nâng cao hiệu quả năng suất làm việc, bạn hãy liên hệ với chúng tôi!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms Thu An 0985 099 938

Email: daotao@giaxaydung.com Website: www.giaxaydung.vn