Hot line: 0985099938

Video 28 - Tính giá vật liệu, nhân công, máy thi công - Quyết toán GXD

Sau hoạt động đấu thầu, ký hợp đồng và tổ chức thi công thì thanh toán, quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành là hoạt động không thể thiếu để kết thúc quá trình xây dựng. Với việc trên thực tế có rất nhiều công trình, dự án chưa hoàn thành quyết toán, công ty Giá Xây Dựng đã nghiên cứu và cho ra đời một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác thanh quyết toán là phần mềm Quyết toán GXD.

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms Thu An 0985 099 938

Email: daotao@giaxaydung.com Website: www.giaxaydung.vn