24 Jan

Hướng dẫn thêm công việc, vật liệu chưa có trong dữ liệu vào phần mềm để sử dụng nhiều lần - QLCL GXD

Hướng dẫn thêm công việc, vật liệu chưa có trong dữ liệu vào phần mềm để sử dụng nhiều lần - QLCL GXD

Vấn đề: Trong thực tế, danh mục thi công công việc không phải lúc nào cũng có mã hiệu định mức tương ứng. Tùy theo đặc trưng từng công trình, từng nhà thầu, từng biện pháp thi công mà các công việc này được vận dụng hoặc tạm tính theo các cách khác nhau. Việc lưu trữ và sử dụng các dữ liệu công việc tạm tính này trở nên khó khăn và mất thời gian, phải làm lặp đi lặp lại trong các dự án khác nhau hoặc thậm chí trong các hạng mục khác nhau của cùng một dự án.

Giải quyết: Mời bạn xem video để thấy được phần mềm QLCL GXD hỗ trợ công việc này tốt thế nào nhé.


Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí mua và sở hữu ngay cho mình phần mềm QLCL GXD - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn hoặc phanmem@gxd.vn

Tác giả

  • Công ty hàng đầu về Công nghệ xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, Đào tạo nghiệp vụ xây dựng.