24 Jan

Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng - QLCL GXD

Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng


Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng
Quy trình xuất phát từ sau ký hợp đồng, nhà thầu vào thi công công trình, bạn được giao làm hồ sơ chất lượng
Chuẩn bị - lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra.
Bước 1. Mở phần mềm QLCL GXD lên
Bước 2. Copy toàn bộ công việc vào biểu giá hợp đồng
Bước 3. Tìm cách tra mã, tạo ra các phân tích định mức, hao phí vật tư chi tiết
Bước 4. Tổng hợp danh mục vật tư
Bước 5. Đưa danh mục công việc từ sheet Biểu giá hợp đồng sang sheet Danh mục nghiệm thu công việc
Bước 6. Đa danh mục vật tư từ sheet Tổng hợp vật tư sang sheet Danh mục nghiệm thu vật liệu
Lưu trữ file cẩn thận, từ giờ hàng ngày mở file ra, chỉnh dữ liệu trong ngày rồi in ra các biên bản cần thiết

Khóa học sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD tại Công ty Giá Xây Dựng là tốt nhất.

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn hoặc phanmem@gxd.vn

 


 

Tác giả

  • Công ty hàng đầu về Công nghệ xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, Đào tạo nghiệp vụ xây dựng.