Hot line: 0985099938

Sử dụng màu sắc để xử lý và trích xuất dữ liệu phục vụ nhu cầu Quản lý thi công xây dựng

Sử dụng màu sắc để lọc, xử lý dữ liệu, trích xuất dữ liệu - phục vụ nhu cầu Quản lý thi công xây dựng, quản lý chất lượng công trình. Ứng dụng phần mềm QLCL GXD.
- Bạn có thể tạo ra bộ lọc bằng cách đánh dấu bảng dữ liệu
- Dùng lệnh AutoFilter trên Excel để lọc dữ liệu theo nhu cầu
- Ở đây là dùng màu sắc để lọc theo điều kiện. Rất thú vị và thích thú trong công việc


Hãy đầu tư cho công việc của mình bằng phần mềm Quản lý chất lượng GXD ngay hôm nay để tăng cao năng suất, hiệu quả công việc vượt trội!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn hoặc phanmem@gxd.vn