Hot line: 0985099938

Tải dữ liệu các bộ định mức đơn giá các loại để tra mã đầu việc nghiệm thu chất lượng và khối lượng

Tải dữ liệu các bộ định mức đơn giá các loại để tra mã đầu việc nghiệm thu chất lượng và khối lượng

Vấn đề: Trong phần mềm QLCL GXD có sẵn bộ dữ liệu Xây dựng + Lắp đặt + Khảo sát + Sửa chữa. Tuy nhiên, bạn lại muốn sử dụng các bộ dữ liệu Đường dây, Trạm biến áp, Bưu chính viễn thông, Dịch vụ công ích (cây xanh, chiếu sáng, rác thải, thoát nước), thủy lợi, thủy điện, nông nghiệp phát triển nông thôn, Viettel...

1- Mở phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
2- Chọn Cơ sở dữ liệu và bấm vào Tải dữ liệu
3- Bạn có thể tải bất kì bộ dữ liệu định mức nào mà GXD JSC đã gây dựng nhiều năm qua để đưa vào QLCL GXD để sử dụng


Hãy Liên hệ với chúng tôi để đăng kí mua và sở hữu ngay cho mình phần mềm QLCL GXD - tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc!

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Ms.Thu An: 0974 889 500

Email:daotao@gxd.vn hoặc phanmem@gxd.vn