Chỗ dựa vững chắc khi công việc của bạn gặp khó khăn

Nguyễn Thu Hương

Kỹ Sư KTXD-BĐS

Vũ Phương Anh

Kỹ sư Thủy lợi

Bùi Hương Giang

Cử nhân Kế toán, dữ liệu

Nguyễn Thảo Anh

Ths QTKD, ngoại ngữ

Phạm Ngọc Lan

Kỹ Sư KT&XD

Nguyễn Thanh Anh

Cử nhân đối ngoại

Dương Thanh Mai

Cử nhân CNTT

Nguyễn Lan Hương

Cử nhân Kinh tế

Đỗ Chí Hiếu

Ths KTXD, BĐS

Nguyễn Thế Anh

Ths KTXD, QLXD

Trần Quốc Thư

Kỹ sư Xây dựng, ATLĐ

Nguyễn Huyền Thanh

Kỹ sư Xây dựng

Phan Đăng Dũng

Kỹ sư CNTT, ĐH GTVT

Nguyễn Tiến Thành

Kỹ sư CNTT, ĐHXD

Nguyễn Anh Đức

Kỹ sư CNTT, ĐHBK

Nguyễn Văn Thanh

Kỹ sư XD & CNTT