KHÁM PHÁ VÀ SỞ HỮU CÁC CÔNG CỤ TUYỆT VỜI

beginner

Phần mềm Giám đốc Xây Dựng GXD

alex smith

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
bestseller

beginner

Learn Ethical Hacking from Scratch Your Stepping

brad travesy

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$33.00 Add to cart
highest rated

all levels

Microsoft SQL Server 2019 for Everyone

mark hardson

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart

all levels

User Experience Design - Adobe XD UI UX Design

kamran paul

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
bestseller

all levels

The Complete Digital finance Marketing Course

jose purtila

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$189.00 $119.00 Add to cart

all levels

Complete Python Bootcamp: Go from zero to hero

noelle travesy

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart

beginner

Phần mềm đẹp

alex smith

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$58.00 Add to cart
bestseller

beginner

Learn Ethical Hacking from Scratch Your Stepping

brad travesy

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
highest rated

all levels

Microsoft SQL Server 2019 for Everyone

mark hardson

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart

all levels

User Experience Design - Adobe XD UI UX Design

kamran paul

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$58.00 Add to cart
bestseller

all levels

The Complete Digital finance Marketing Course

jose purtila

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$189.00 $119.00 Add to cart

all levels

Complete Python Bootcamp: Go from zero to hero

noelle travesy

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
bestseller

beginner

WordPress for Beginners – Master WordPress

alex smith

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$58.00 Add to cart

beginner

Learn Ethical Hacking from Scratch Your Stepping

brad travesy

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$33.00 Add to cart
highest rated

all levels

Microsoft SQL Server 2019 for Everyone

mark hardson

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart

all levels

User Experience Design - Adobe XD UI UX Design

kamran paul

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
bestseller

all levels

The Complete Digital finance Marketing Course

jose purtila

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$189.00 $119.00 Add to cart

all levels

Complete Python Bootcamp: Go from zero to hero

noelle travesy

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart
bestseller

beginner

WordPress for Beginners – Master WordPress

alex smith

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$58.00 Add to cart

beginner

Learn Ethical Hacking from Scratch Your Stepping

brad travesy

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
highest rated

all levels

Microsoft SQL Server 2019 for Everyone

mark hardson

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$68.00 Add to cart

all levels

User Experience Design - Adobe XD UI UX Design

kamran paul

4.4 (20)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$58.00 Add to cart
bestseller

all levels

The Complete Digital finance Marketing Course

jose purtila

4.2 (30)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min
$189.00 $119.00 Add to cart

all levels

Complete Python Bootcamp: Go from zero to hero

noelle travesy

4.5 (40)
 • 45 Classes
 • 3 hours 20 min

Yên tâm nhé đã có các đồng nghiệp chứng thực

Kế thừa ngay nền tảng kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm

Làm nghề xây dựng kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm là rất cần. Bạn được kế thừa ngay nền tảng chuyên môn sâu, kiến thức và kinh nghiệm của tác giả và đội phát triển.

Hệ sinh thái GXD, BIM, CIM, ERP, CRM... dùng là thích, kích là sướng.

Lo không biết dùng? Rất nhiều tài liệu và khóa học đi kèm, giúp bạn tiến nhanh.

Lo gặp vướng mắc khi làm việc? Các Chuyên gia luôn nhiệt tình hỗ trợ.

các khóa học và các giải pháp phần mềm thông tin công trình đội ngũ nhân viên lễ tân gxd và các sản phẩm phần mềm

Các đơn vị hàng đầu đã lựa chọn GXD
trao gửi niềm tin

Chuyên môn, Phần mềm, Công nghệ và Giải pháp

Kiến thức chuyên môn, cơ chế pháp lý, quy định mới nhất.
Chia sẻ cả nỗi buồn và niềm vui công việc, nghề nghiệp.

Gắn bó với GXD là câu chuyện nên suy ngẫm nghiêm túc.

Trở thành giảng viên

Tham gia dạy sử dụng phần mềm để kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của bạn sinh lợi ra nhiều lần nữa.

Cộng tác kinh doanh

Tạo thêm nguồn thu nhập nữa từ cộng tác kinh doanh và tuyển sinh với GXD. Để chuyên môn của bạn sinh lời thêm.

Chuyên gia tư vấn

Hãy gửi CV của bạn cho GXD để cùng tham gia các công việc Tư vấn đầu tư xây dựng, liên danh, liên kết.