Phần mềm Giám đốc Xây Dựng GXD - phần mềm đang phát triển, sắp ra mắt anh/em xây dựng.

Giám đốc xây dựng quá ư là vất vả, không chỉ quản lý và điều hành giống như giám đốc bất kỳ công ty nào khác. Giám đốc xây dựng còn phải am hiểu về kỹ thuật thi công xây dựng rất phức tạp, quy trình thi công, quy trình thực hiện dự án, thiết kế - dự toán, đấu thầu, hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán...

Các bạn trẻ khởi nghiệp công ty Xây dựng thật là khó khăn, trong số hàng ngàn công ty StartUp, hàng ngàn công ty phá sản, tỷ lệ các công ty xây dựng rất nhiều.

Phần mềm Giám đốc Xây Dựng GXD được phát triển nhằm cung cấp tất cả bộ công cụ giúp Giám đốc xây dựng điều hành Công ty Xây dựng chuyên nghiệp và bài bản hơn, tăng tỷ lệ thành công cao hơn:

  • Bộ tài liệu CEO 4.0 được sưu tập, biên tập, sắp xếp công phu, khoa học, dễ sử dụng
  • Bao gồm tất cả các tính năng của phần mềm QLTL GXD: Tra cứu các văn bản pháp luật trong ngành xây dựng; Quản lý tài liệu cá nhân; Tạo cấu trúc cây thư mục chuẩn cho mỗi dự án; ...

Phần mềm Giám đốc xây dựng GXD chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển và điều hành doanh nghiệp xây dựng có quy trình, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

 

Các phần mềm mọi người quan tâm nhiều