Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài liệu GXD quản lý dự án xây dựng lần đầu tiên

Căn cứ Nghị định Thông tư xác định Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng và Chi phí khác trong 1 file Excel

Chức năng Tìm kiếm tài liệu theo từ khóa của phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD quản lý tài liệu cá nhân dự án công trình kiểm tra thêm file mới

Tìm kiếm 1 file tài liệu trong máy tính dễ dàng với phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

Mở nhanh Nghị định số 68/2019/NĐ-CP chỉ với vài cú kích chuột để quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD hiện chưa bán, vẫn đang phát cho người dùng miễn phí tại địa chỉ: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672

Các phần mềm mọi người quan tâm nhiều