Phần mềm Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án

Giới thiệu phần mềm Lập tổng mức đầu tư xây dựng

Hiện tại phần mềm Tổng mức đầu tư xây dựng đang được đăng tải sử dụng miễn phí tại đây: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-lap-tong-muc-dau-tu-xay-dung-cua-du-an-chay-tren-excel.101228

Các chức năng chính của phần mềm Tổng mức đầu tư:

- Phiên bản phần mềm Lập Tổng mức đầu tư xây dựng 1.0 được lập trình phát triển trên Excel. Nên mọi chức năng của Excel bạn đều dùng đồng thời (không phải xuất ra Excel rồi chỉnh sửa)
- Khi đang tính toán, bạn vẫn lập hàm, công thức, chèn sheet, chèn dòng, chèn cột... như vẫn làm với Excel bình thường
- File phần mềm lưu lại là Excel. Khi làm xong, lưu kết quả, đóng phần mềm lại, đưa file sang máy tính có Excel vẫn mở bình thường: Ví dụ gửi đi Thẩm định dự án, người thẩm định chỉ có Excel vẫn mở lên kiểm tra công thức tính toán, căn chỉnh số liệu bình thường.
- Biểu mẫu (form) tính: 7 nội dung của Tổng mức đầu tư xây dựng. Hướng người sử dụng đến tính đúng, tính đủ Tổng mức đầu tư.
- Tra suất vốn đầu tư từ cơ sở dữ liệu vào bảng tính: Xác định chi phí xây dựng tra suất xây dựng, xác định chi phí thiết bị tra suất thiết bị.
- Hỗ trợ nhập số tính khối lượng: Khối lượng bóc từ thiết cơ sở nhập vào để tính toán tiện thẩm định/thẩm tra thì kiểm tra lại. Cách nhập cũng giống nhập số tính khối lượng dự toán, đỡ phải lập công thức Excel, tiện nhìn vào bảo vệ/ kiểm tra số liệu.
- Tính Chi phí xây Dựng, tính Chi phí Thiết bị
- Tra nội suy định mức xác định Chi phí Quản lý dự án (đầy đủ định mức ban hành theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD)
- Tra nội suy định mức xác định các loại Chi phí Tư vấn (hơn 70 loại chi phí tư vấn, đầy đủ định mức ban hành theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD kèm chỉ dẫn căn cứ, cơ sở pháp lý xác định)
- Tra nội suy định mức xác định Chi phí Khác (30 loại chi phí Khác đầy đủ định mức ban hành theo các Thông tư như 10/2020/TT-BTC kèm chỉ dẫn căn cứ, cơ sở pháp lý xác định).
- Bài tính chi phí Dự phòng hoàn chỉnh của các chuyên gia, đầy đủ công thức, bảng tính mẫu
- Căn cứ, cơ sở pháp lý xác định Tổng mức đầu tư xây dựng
- Tài liệu hướng dẫn xác định Tổng mức đầu tư xây dựng ứng dụng phần mềm từ cho người mới bắt đầu
- Cập nhật mới nhất các quy định của pháp luật và chỉ dẫn liên quan đến các khoán chỉ phí trong Tổng mức đầu tư xây dựng
.v.v.

Các phần mềm mọi người quan tâm nhiều