24 Jan

Những tính năng phần mềm Quản lý chất lượng GXD giúp bạn làm việc hiệu quả trên công trường xây dựng

Những gì phần mềm Quản lý chất lượng QLCL GXD đã làm được cho công việc trên công trường của bạn

1. Chất lượng, hoàn công: Lập và Quản lý các bộ biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc, giai đoạn, hoàn thành công trình, BB lấy mẫu (vật liệu, hiện trường), biên bản kiểm tra (Bê tông, ván khuôn, cơ điện MEP, đường)… In hồ sơ.

2. Khối lượng: tính toán, tổng hợp khối lượng, cung cấp số liệu cho thanh quyết toán khối lượng hoàn thành. Tính toán diễn giải khối lượng cơ điện (thường các anh/chị nhập vào phần mềm dự toán, công trình cao tầng – tính kết quả luôn -> rất khó bảo vệ khi gặp các cơ quan thẩm định, QLCL lập trình hàm KL() để diễn giải vẫn trình bày chi tiết, tính kết quả riêng).

3. Lập nhật ký: nhập dữ liệu, tự động tra định mức nhà nước, tính tài nguyên NC và MTC trong ngày theo định mức nhà nước. Tự động đưa số liệu công việc thi công, thực hiện trong ngày, nghiệm thu, lẫy sang nhật ký. In nhật ký (hồi ký).

4. Tiến độ: Số liệu Thời gian, liên hệ công tác, ngày bắt đầu - kết thúc có thể copy đưa sang Project vẽ biểu đồ tiến độ rất là tiện

5. Quản lý tài liệu: hồ sơ công trình, văn bản pháp lý, biểu mẫu các loại

Bản 7 ngày có gì khác với Khóa mềm, Khóa cứng: Thử nghiệm 7 ngày Full mọi tính năng, Khoá mềm được quyền tải tài liệu nhiều tài liệu ko được, Khóa cứng thì Full: biểu mẫu, bìa, biên bản cuộc họp

6. Tra cứu tiêu chuẩn: thư viện 2000 tiêu chuẩn, Ctrl+Shift+D để mở

7. Từ điển, dịch thuật: Hơn 10.000 thuật ngữ chuyên ngành

8. Giáo trình, chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng, kênh video, khóa học online

Cái gì cũng có giới hạn, chuyên nghiệp. Mình hỗ trợ, support: Là để giải quyết các trục trặc, lỗi, hướng dẫn ngắn gọn, nhanh chóng.

9. Báo cáo ngày: đang phát triển

10. Cơ sở dữ liệu: Ngày trước chỉ cóA 1 file Excel (Web 1.0 – 1 cá nhân, 1 chiều), Web 2.0 (CSDL) layout của web có 1 -> lưu trữ nhật ký, 1 số cái -> cộng đồng và có phản hồi, có tương tác (giaxaydung, facebook) - Web chuẩn 3.0 chưa có, nhưng hiện tại có thể gọi là 2.8 ở tính Realtime (tức thời).

11. Cloud: Cài phần mềm, tạo dự án, chọn đường dẫn. Dropbox, Google Drive (sơ khai). Thiết bị lưu trữ.

12. Quản lý phiên bản: Khôi phục file theo version, thời điểm

Tổ chức Giáo dục và đào tạo: 124 nguyễn Ngọc Nại-Khương Mai-Thanh Xuân-Hà Nội 

Thu An: 0974 889 500, Mail: daotao@gxd.vn; phanmem@gxd.vn

Website: Để đặt mua phần mềm QLCL GXD hoặc truy cập website http://gxd.vn để ủng hộ phát triển phần mềm Việt.

Tác giả

  • Công ty hàng đầu về Công nghệ xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, Đào tạo nghiệp vụ xây dựng.