đại sứ thân thiện và phần mềm gxd trên tay

Khóa học

  • Kỹ sư QS GXD
  • Lập Dự toán GXD
  • QA QC lập hồ sơ chất lượng, hoàn công
  • Thanh quyết toán GXD
  • Lập Tổng mức đầu tư, Hiệu quả dự án

Cài các phần mềm GXD tương tự nhau

Bạn hãy chọn video dưới đây xem hướng dẫn cài phần mềm nhé!

Dự toán GXD

Quản lý chất lượng GXD

Quyết toán GXD

Dự thầu GXD

Tổng mức đầu tư GXD

Quản lý tài liệu GXD

Hướng dẫn cập nhật phần mềm GXD

Các phần mềm cài tương tự nhau, bạn chỉ cần xem 1 video!

Cập nhật Dự thầu GXD

Cập nhật Dự toán GXD

Cập nhật Bộ biểu mẫu dự án

Cập nhật QLCL GXD

Cập nhật cơ sở pháp lý

PM Giải phóng mặt bằng