Hot line: 0985099938

Phần mềm Dự toán GXD

Chọn sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Thuê bao 1 năm

(Giá: 500 000₫)

{{ pricingItemDTGXD }}₫

Khóa cứng trọn đời

(Giá: 3 000 000₫)

{{ pricingItemKCTD }}₫

Khóa cứng tặng khóa học

(Giá: 4 400 000₫)

{{ pricingItemKCTKH }}₫

Tổng

{{ totalOrder }}₫

Đăng ký dùng thử
Đặt mua

Dự toán GXD rất rẻ và tốt nhất. Update miễn phí. Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách mới nhất. Nhiều video, tài liệu hướng dẫn nhất. Hỗ trợ giải đáp chuyên môn sâu cho bạn. Dữ liệu định mức, đơn giá, nhân công, giá ca máy đầy đủ. Đặc biệt tra công bố giá vât liệu liên sở tự động.

Phần mềm Dự thầu GXD

Chọn sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Thuê bao 1 năm

(Giá: 500 000₫)

{{ pricingItemDTHGXD }}₫

Khóa cứng trọn đời

(Giá: 3 000 000₫)

{{ pricingItemKCTD_DTH }}₫

Tổng

{{ totalOrder }}₫

Đăng ký dùng thử
Đặt mua

Nếu làm nhiều hồ sơ thầu rồi bạn sẽ thấy sự hữu dụng của file dự thầu lập bằng phần mềm Dự thầu GXD. Làm việc với mấy anh kiểm toán vài lần rồi bạn sẽ thấu hiểu. Dự thầu GXD là phần mềm chuyên nghiệp và tốt nhất để làm thầu. Dùng rồi bạn sẽ “nghiện” luôn và không muốn dùng bất kỳ phần mềm nào khác.

Phần mềm Quyết toán GXD

Chọn sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Thuê bao 1 năm

(Giá: 500 000₫)

{{ pricingItemQTGXD }}₫

Khóa cứng trọn đời

(Giá: 3 000 000₫)

{{ pricingItemKCTD_QT }}₫

Tổng

{{ totalOrder }}₫

Đăng ký dùng thử
Đặt mua

Bạn làm thanh quyết toán bằng Excel cũng được nhưng vất vả. Với Thanh Quyết toán GXD bạn làm hồ sơ thanh toán rất dễ dàng: tính PL03a thanh toán, lũy kế các giai đoạn so sánh tổng giá trị thanh toán với hợp đồng, tự động kiểm soát giá trị tăng/giảm trong/ngoài hợp đồng, lớn hay nhỏ hơn 20%... thanh toán đợt cuối cùng thì xuất luôn hồ sơ quyết toán A-B. Rất nhàn mà chuẩn xác.

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Chọn sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Thuê bao 1 năm

(Giá: 500 000₫)

{{ pricingItemQLCT }}₫

Khóa cứng trọn đời

(Giá: 3 000 000₫)

{{ pricingItemKCTD_QLCT }}₫

Tổng

{{ totalOrder }}₫

Đăng ký dùng thử
Đặt mua

Lập và quản lý các biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Hỗ trợ ghi nhật ký công trình rất thú vị, nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán khối lượng hoàn thành... 1 người có thể phụ trách hồ sơ nghiệm thu nhiều công trình cùng lúc, giảm nhiều kinh phí trả lương nhân công làm hồ sơ.

Nghiệm thu thanh toán

Chọn sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Thuê bao 1 năm

(Giá: 4 700 000₫)

{{ pricingItemNTTT }}₫

Tổng

{{ pricingItemNTTT }}₫